Návod k nabíjení

Modely vozidel, zástrček a nabíjecích stanic jsou různé, jednotlivé kroky nabíjení se proto mohou lišit. Zde najdete informace, jak můžete svůj elektromobil nabíjet na různých stanicích.