NÁVOD K NABÍJENÍ

Keba P30

1. ZAHÁJENÍ NABÍJENÍ

  • Připojte vozidlo k nabíjecí stanici.
  • Krátce podržte kartu RFID u čtečky karet, dokud nezazní zvukový signál.
  • Proces nabíjení je zahájen, kontrolka LED bliká zeleně.

2. UKONČENÍ NABÍJENÍ

  • Odpojte nabíjecí kabel od vozidla.
  • Není nutné opakovaně držet kartu RFID u čtečky karet.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
  • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
  • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní horkou linku na telefonním čísle +420 267 055 267.