NÁVOD K NABÍJENÍ

Alpitronic Hypercharger 150/300

1. ZAHÁJENÍ NABÍJENÍ

 • Přidržte kartu RFID u čtečky karet a vyčkejte na další kontrolu spojení.
 • Vyberte na displeji potřebný výstup (CCS, CHAdeMO).
 • Zapojte zástrčku do nabíjecí zásuvky vozidla tak, aby došlo k jejímu zajištění.
 • Proces nabíjení bude zahájen a na displeji se zobrazí informace o stavu nabití baterie, zbývající době nabíjení, přijatých kWh a uplynulé době nabíjení.
 • Po chvíli dojde k automatickému zamčení obrazovky tak, aby nemohlo dojít k manipulaci nepovolanými osobami. K odstranění zámku podržte kartu RFID u čtečky.

2. UKONČENÍ NABÍJENÍ

 • Podržte opět kartu RFID u čtečky karet.
 • Stiskněte na displeji tlačítko „Stop“.
 • Odpojte zástrčku a umístěte ji opět do držáku. V případě režimu CHAdeMO: Přepnutím tlačítka uvolníte zástrčku. Po dobití uvolněte parkovací místo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
 • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
 • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní horkou linku na telefonním čísle +420 267 055 267.