NÁVOD K NABÍJENÍ

ABB Terra 53/54 CJG

1. ZAHÁJENÍ NABÍJENÍ

 • Dotkněte se displeje, tím zahájíte proces nabíjení.
 • Vyberte potřebný výstup na displeji (CCS, CHAdeMO nebo zástrčka AC/typ 2).
 • Zapojte zástrčku do nabíjecí zásuvky vozidla tak, aby došlo k jejímu zajištění.
 • Nyní stiskněte na displeji tlačítko „Start“. Po úspěšné kontrole spojení následuje výzva k identifikaci. Přidržte kartu RFID u čtečky karet a vyčkejte na další kontrolu spojení.
 • Proces nabíjení bude zahájen a na displeji se zobrazí informace o stavu nabití baterie, zbývající době nabíjení, přijatých kWh a uplynulé době nabíjení.

2. UKONČENÍ NABÍJENÍ

 • Klepněte na displej na původně vybraný výstup (např. CCS, CHAdeMO nebo zástrčka AC/typ 2) a následně na „Stop“.
 • Podržte opět kartu RFID u čtečky karet.
 • Odpojte zástrčku a umístěte ji opět do držáku. V případě režimu CHAdeMO: Přepnutím posuvného přepínače dopředu uvolníte zástrčku. Po dobití uvolněte parkovací místo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 • Bezpečnostní kontrola mezi vozidlem a zařízením Wallbox může trvat až 30 sekund.
 • Kombinace postupů aktivace (karta, webová stránka) není možná. Pokud jste zahájili nabíjení pomocí aplikace, musíte je také na chytrém telefonu ukončit.
 • PORUCHY: V případě poruch kontaktujte servisní horkou linku na telefonním čísle +420 267 055 267.